Danışmanlık ve Eğitmenlik Sertifika Programımız

Danışmanlık ve Eğitmenlik Sertifika Programımız

Danışmanlık ve Eğitmenlik Sertifika Programımız

Danışmanlık ve Eğitmenlik Sertifika Programı ile, 6 aya yayılan, 130 saat sürecek olan programda, hedefimiz farklılığını kanıtlayan insan odaklı yaklaşımımızla yüz binlerce insana yeni yollar açan Yaşam Atölyesi’nin, kendi alanlarında uzman yeni danışmanlar yetişmesini sağlamak.

Program sonunda Yaşam Atölyesi ve Kadir Has Üniversitesi ile ortak Danışmanlık ve Eğitmenlik sertifikası verilecektir.

Her dönem sadece 15 adayın kabul edileceği program ile ilgili tüm sorularınız ve başvurular için nuray@aretvartanyan.com adresine mail atabilir veya 0530 265 26 32'den görüşmek için Nuray Bilgiç’ten randevu alabilirsiniz.

 
YAŞAM ATÖLYESİ DANIŞMANLIK ve EĞİTMENLİK SERTİFİKA PROGRAM İÇERİĞİ VE EĞİTMENLERİ;

 

I-DANIŞMANLIK KAVRAMI, KOÇLUK ARAÇLARI, GRUP KOÇLUK BECERİLERİ ve BİREYSEL DANIŞMANLIK TEKNİKLERİ(I)

PROGRAM EĞİTMENİ: FİGEN KIRCA

KDDE Programının yol haritasının paylaşılması

Danışman / Koç / Fasilitatör kavramları ve tanımları,

Danışman temel becerileri ve yetkinliklerini belirleme ve geliştirme,

Belirli bir içeriği, tek yönlü sunum veya konferans şeklinden çıkarıp, interaktif olarak verebilme, katılımcı grup yönetimi becerilerini geliştirme,

Katılımcı ihtiyaçlarını fark edebilme, akışı buna göre yönetebilme, süreci kontrol etme,

Belirli bir konu aktarımı olmadan grubun bir konuda düşünmesini, sorgulamasını; karar almasını sağlama; grup koçluğu yapma,

Tüm becerileri kullanarak grup yönetimi uygulamaları ve geri besleme,

Bireysel danışmanlık seansına hazırlık, seans sırasında uygulanması gereken yöntemler ve bireysel danışmanlık sonrası ölçüm ve değerlendirme çalışmaları.

 

II-  PSİKOLOJİK SAĞLIK VE ETİK

PROGRAM EĞİTMENİ: Psk. Burak Baduroğlu    

A) BİLGİ ve ETİK

* Bilmek nedir, bilgiye erişme ve bilgiyi içselleştirme süreçleri nasıl işler. Genel Kültür Bilgisi ve Uzman Bilgisi farkları - kullanım alanları ve şekilleri. Akademik duruş nedir? Akademik duruşa neden önem veriyoruz?

* Etik nedir? Neden etik üzerinde duruyoruz?

B) EVRENSEL LİTERATÜR VE TOPLUMSAL ALGILAR

Gündelik hayatta sıkça kullandığımız teknik terimlerin evrensel anlamları, ülkemiz genelinde oluşan algı, toplumsal kullanım şekilleri ve sakıncalar.

Örneği: Seans – Terapi – Workshop – İyileştirme – Geliştirme – Tedavi – Bilinçaltı – İç dünya – Farkındalık vs gibi kavramların bu bağlamda irdelenmesi.

C) PSİKOPATOLOJİ

Ruhsal bozukluk sınıflandırmaları neler?

Dışa yansımayan (sinsi) ruhsal bozukluklara örnekler ve her bireyin bu ihtimaller potansiyelinde değerlendirilmesi gerekliliğinin önemi, sınır algısı ve önlemler.

Sistematik olması + Kontrol edilebilir olması + Motivasyonel olması eğitimin/danışmanlık faaliyetinin başarılı olması için yeterli dinamikler, buna rağmen sonuç alınamadığı durumlarda dikkat edilmesi gereken hususlar neler? Ör/ Motivasyon teknikleri ile süreç takibinde (motivasyonel yaklaşımlara) olumlu yanıt ver(e)meyen profillerde yöntemsel ve iletişimsel açıdan dikkat edilmesi gereken noktalar – risk grupları.

D) ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ

Temel anlamda araştırma yapılırken dikkat edilmesi gereken hususlar, geçerlilik kriterleri, tavsiye kaynaklar ve sorgulama motivasyonu.

E) ÖĞRENCİLERİN EĞİTİM FİKİRLERİ VE MODELLERİ

Psikolojik Sağlık ve Etik konu başlıklarının hatırlanması ve öğrencilerin çalışmak istediği konular (fikirler) ile alakalı gözden geçirme – gerekli revizyon/modifikasyon düşüncelerinin görüşülmesi.

 

III- KİŞİLİK ENVANTERİ ÇALIŞMASI VE ALAN SEÇİMLERİNE HAZIRLIK

PROGRAM EĞİTMENİ: ZUHAL GÜRÇİMEN

Uzmanlık alanı seçimleri ve planlanan yeni kariyere hazırlığa yönelik workshop

ICOACH kişilik envanteri çözümlemeleri

 

IV-SAHNE HAKİMİYETİ ve ETKİLİ KONUŞMA

PROGRAM EĞİTMENİ: JESS MOLHO

Diksiyon, artikülasyon

Türkçeyi etkili ve doğru konuşma

Eğitmen için beden dili, duruş postür çalışmaları

Katılımcı Yaratıcılık

Entonasyon, tonlama

Metin deşifresi

Doğru ve ekonomik nefes alma

Yaygın dil yanlışları

Hitabet ve retorik

Metin okuma uygulama çalışmaları

Performans videolarının çekilmesi

 

V- UZMANLIK ALANLARININ BELİRLENMESİ

PROGRAM EĞİTMENLERİ: ARET VARTANYAN - ZUHAL GÜRÇİMEN

Tasarlanacak içerikler ve seçilecek alanların üzerinde Yaşam Atölyesi'nin bakış açısını göstermek üzere katılımcılara "Gerçekten Yaşıyor musun?" seminerinin verilmesi.

Eğitmenlik becerilerinin geliştirilmesi için vaka çalışmaları

Eğitmen adayı bazında workshop ile en fazla 2 uzmanlık alanının belirlenmesi

Konu paylaşımları

Konu hazırlıkları için dokümanlar ve kitap listesinin paylaşımı

 

VI - STİL DANIŞMANLIĞI

PROGRAM EĞİTMENİ: BENER HAMAMCI

Danışmanın uzmanlık alanlarına göre bir stil belirlemesi

Renkler ve giyim

Renk çalışmaları

 

VII- İFADE SANATI VE ETKİLİ İLETİŞİM

PROGRAM EĞİTMENİ: SİBEL ALGAN

Güzel Konuşma

Bireysel ve kurumsal medya iletişimi yönetmek

Topluluk hitabetinde dikkat edilmesi gereken noktalar

Konuşmada Düşünme Modeli

Düşünceleri Kelimeye Dökme Pratikleri

Dilde Duygu / Mantık / Etik

Vaka Üzerinden “Anlatma” Uygulamaları

PR (Halkla İlişkiler ve Tanıtım) faaliyetleri konusunda bilgilendirme

 

VIII- EĞİTİCİNİN EĞİTİMİ, EĞİTİM TASARIMI ve YETİŞKİN ÖĞRENME MODELLERİ

PROGRAM EĞİTMENİ: HASAN GÜMEN

Genel konu anlatım ve paylaşım teknikleri

İçerik tasarlamak

Öğrenmenin Önündeki Engeller

Davranış Değişikliği / İş Sonuçları

Farkındalık / İhtiyaç Yaratmak   

 

IX - YETİŞKİN ÖĞRENMESİNDE İLERİ DÜZEY UYGULAMA TEKNİKLERİ

PROGRAM EĞİTMENİ: HAKKI ÇAMUR

Non-formal eğitim yaklaşımı genel anlatımı

İleri düzey eğitim tekniklerinin uygulama alanları

Katılımcılar bu yöntemlerle ne kazanırlar,

Non-formal uygulama örnekleri ve uygulamaları

Değerlendirme

 

X- DERS ANLATIM ÇALIŞMALARI

PROGRAM EĞİTMENLERİ: HASAN GÜMEN – GRUP MENTORU

Danışman/Eğitmen adaylarını uzmanlık alanı ilk konu anlatımları ile birlikte video kayıtlarının alınması ve katılımcılarla paylaşılması.

 

XI- SUNUM GERİ BİLDİRİM ÇALIŞMALARI

PROGRAM EĞİTMENLERİ: ZUHAL GÜRÇİMEN – GRUP MENTORU

Sunumlarla ilgili oluşturulan değerlendirme dosyaları üzerinden katılımcılara yüz yüze ve uygulamalı olarak geri bildirim verilmesi.

 

XII – ‘BEST PRACTICE’ WORKSHOP ÇALIŞMALARI

PROGRAM EĞİTMENLERİ: GRUP MENTORU – KDDE MEZUNLARI

Kişisel Dönüşüm Danışmanlık ve Eğitmenlik Sertifika Programı’nı başarıyla tamamlayan mezunlarımızın uzmanlık alanlarıyla ilgili sunum ve workshop çalışmalarını örnek olması adına gerçekleştirilmesi. En iyi uygulama çalışmalarının paylaşıldığı modüldür.

 

XIII – FOCUS GRUP UYGULAMA ÇALIŞMASI

PROGRAM EĞİTMENLERİ: GRUP MENTORU

Yaşam atölyesi ve katılımcıların misafirlerinden oluşturulan focus gruba sunum yapılması. Biten sunumların en son geri bildirim sürecine dahil olabilmesi için focus grup üyelerinin sunumlarla ilgili anketleri doldurması.

 

XIV - KİŞİSEL MARKA YÖNETİMİ VE DİJİTAL PAZARLAMA ÇALIŞMALARI - ARET VARTANYAN

Kendi markanı oluşturma fikrini ürün ve satılabilir hale getirmek                

Dijital ortam ve sosyal medya üzerinden marka yönetimi

Kişisel Algı Oluşturma

Türkiye’de Yaşam Tarzı Çalışmaları

Bireysel markamız için Sosyal Medya Stratejisi Yaratmak ve Uygulamak

Dijital Pazarlama İletişimin Temelleri

Dijital Pazarlama Kanallarını Doğru Kullanmak

Konseptimizi İçeriğe Dönüştürmek

Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, Youtube'da Etkin İletişim

Topluluk Oluşturmanın İncelikleri

Değişen Dünyada Sosyal Medya İletişimi

Topluluktan Ticari Kazanç Elde Etmek