KDDE 12. Grup - İleri Seviye Yetişkin Öğrenme Yöntemleri

YETİŞKİN ÖĞRENMESİNDE İLERİ DÜZEY UYGULAMA TEKNİKLERİ

Non-formal eğitim yaklaşımı genel anlatımı,

İleri düzey eğitim tekniklerinin uygulama alanları,

Katılımcılar bu yöntemlerle ne kazanırlar,

Non-formal uygulama örnekleri ve uygulamaları,

Değerlendime.

  • Tarih: 14.01.2017 12:00
  • Yer: Levent Loft Residence