KDDE 14. Grup - Psikolojik Sağlık ve Etik

PSİKOPATOLOJİ

Ruhsal bozukluk sınıflandırmaları neler?

Dışa yansımayan (sinsi) ruhsal bozukluklara örnekler ve her bireyin bu ihtimaller potansiyelinde değerlendirilmesi gerekliliğinin önemi, sınır algısı ve önlemler.

Sistematik olması + Kontrol edilebilir olması + Motivasyonel olması eğitimin/danışmanlık faaliyetinin başarılı olması için yeterli dinamikler, buna rağmen sonuç alınamadığı durumlarda dikkat edilmesi gereken hususlar neler? Ör/ Motivasyon teknikleri ile süreç takibinde (motivasyonel yaklaşımlara) olumlu yanıt ver(e)meyen profillerde yöntemsel ve iletişimsel açıdan dikkat edilmesi gereken noktalar – risk grupları.

ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ

Temel anlamda araştırma yapılırken dikkat edilmesi gereken hususlar, geçerlilik kriterleri, tavsiye kaynaklar ve sorgulama motivasyonu.

ÖĞRENCİLERİN EĞİTİM FİKİRLERİ VE MODELLERİ

Psikolojik Sağlık ve Etik konu başlıklarının hatırlanması ve öğrencilerin çalışmak istediği konular (fikirler) ile alakalı gözden geçirme – gerekli revizyon/modifikasyon düşüncelerinin görüşülmesi.

  • Tarih: 30.04.2017 12:00
  • Yer: Levent Loft Residence